Aan welke voorwaarden moet je koor of locatie voldoen? Welk donatiebedrag stelt Fonds 1818 beschikbaar aan de koren en hoe vindt de betaling plaats? Hoe maak je een afspraak met een locatie of een koor? En van welke publiciteitsmiddelen kun je gebruikmaken? Lees het allemaal op deze pagina. 

Voorwaarden en afspraken

Dit zijn de voorwaarden en afspraken voor deelname aan Koren zingen voor Ouderen: 

 • Koren of muziekverenigingen en zorglocaties kunnen uitsluitend deelnemen aan Koren zingen voor Ouderen als ze zich hebben aangemeld via deze website.
 • Een afspraak moet vier weken voor aanvang van het optreden zijn aangemeld op de website.
 • Zowel de koren of muziekverenigingen als de zorglocaties zijn gevestigd in de regio van Fonds 1818 (bekijk onze regio op de hoofdwebsite: fonds1818.nl)
 • Er is sprake van een koor of muziekvereniging binnen onze regio wanneer het koor of de muziekvereniging statutair gevestigd is in dit gebied, de repetitieruimte in dit gebied gevestigd is en de meerderheid van de leden in dit gebied wonen.
 • Optredens vinden plaats in 2024.
 • De optredens zijn voor (buurt)bewoners gratis toegankelijk.
 • De deelnemers (koor én locatie) brengen geen extra kosten in rekening.
 • We spreken op deze website steeds van koren of muziekverenigingen, maar ook toneelverenigingen, klederdrachtgroepen en andere groepen die een mooi programma maken voor ouderen en mensen met een beperking komen in aanmerking voor deelname.
 • Een deelnemend koor bestaat uit minimaal acht optredende personen.
 • Een koor of muziekvereniging verzorgt maximaal vier optredens per kalenderjaar en treedt per locatie maximaal één keer per kalenderjaar op.
 • Onder zorglocaties verstaan we woon- en zorginstellingen, centra voor dagbesteding voor ouderen en/of mensen met een verstandelijke, geestelijke en/of lichamelijke beperking én wijk- en buurtcentra waar met grote regelmaat activiteiten voor ouderen en/of mensen met een beperking plaatsvinden.
 • Zorglocaties kunnen in één kalenderjaar maximaal acht gratis optredens door deelnemende koren of muziekverenigingen laten verzorgen. 
 • Een optreden duurt minimaal een uur (kinderkoren) of anderhalf uur (volwassen koren)
 • In publiciteitsuitingen moet duidelijk zijn dat het optreden mogelijk is gemaakt door Fonds 1818.

Bij twijfel of onduidelijkheid aangaande bovenstaande voorwaarden en afspraken beslist Fonds 1818.

Donatiebedrag en betaling

Koren of muziekverenigingen ontvangen voor maximaal vier optredens per kalenderjaar een vergoeding van 350 euro per optreden van Fonds 1818. 

Fonds 1818 maakt binnen twee weken na het optreden de donatie over op het opgegeven rekeningnummer van het koor of de muziekvereniging. Mocht een optreden onverhoopt niet doorgaan, meld dit dan zo snel mogelijk via een e-mail naar kzvo@fonds1818.nl.

Matchingsproces

Wil je in 2024 met jouw koor optreden in een zorginstelling en zoek je een geschikte locatie? Of wil je juist voor jouw zorglocatie een koor benaderen? Wij maken het contact vanuit beide richtingen mogelijk! Hoe gaat het in zijn werk? Doorloop de volgende stappen:

 1. Maak voor je zorglocatie of koor een account aan via het menu bovenaan bij 'Inloggen/registreren'. 
 2. Wanneer je bent ingelogd, vind je in het overzicht van koren of het overzicht van zorglocaties de contactgegevens. Neem telefonisch of per e-mail contact op.  
 3. Is er overeenstemming over de datum van het optreden? Dan voert de contactpersoon van de zorglocatie minimaal vier weken voor het optreden in zijn of haar account de datum, het tijdstip en het koor in. 
 4. De contactpersoon van het koor ontvangt een e-mail dat de afspraak is gemaakt en moet die binnen zeven dagen bevestigen of afwijzen. Bij bevestiging wordt de afspraak opgenomen in het account van het koor en verschijnt het geplande optreden in de agenda van Koren zingen voor Ouderen. Bij afwijzing kunnen beide partijen opnieuw contact met elkaar opnemen. 
 5. De contactpersoon van de locatie ontvangt een e-mail met de melding dat het koor de afspraak heeft geaccepteerd of afgewezen.

In de publiciteit

In de voorwaarden staat het al vermeld: in de publiciteitsuitingen rond Koren zingen voor Ouderen moeten koren en zorglocaties duidelijk maken dat Fonds 1818 het optreden mogelijk maakt. Fonds 1818 helpt tegelijk een handje met het aanreiken van die publiciteitsuitingen. 

In mei/juni 2024 ontvangen alle deelnemende locaties die zich hebben aangemeld posters die ze kunnen verspreiden binnen hun netwerk. Heb je meer posters nodig? Neem dan contact met ons op! 

“ Het zingen in een koor maakt mijn wereld weer groter. ”
Deelnemer Koren zingen voor Ouderen