Timing
Vanaf 1 november kunnen koren en zorginstellingen afspraken met elkaar maken voor optredens in 2020. 

Matching
In eerste instantie nemen de contactpersonen van zorglocaties en koren- of muziekverenigingen telefonisch of per e-mail contact met elkaar op. Wanneer er overeenstemming is over de datum van het optreden, dan voert de contactpersoon van de zorglocatie minimaal vier weken voor het optreden in zijn/haar account de datum, het tijdstip en het koor in.

De contactpersoon van het koor krijgt een e-mail dat de afspraak is gemaakt en moet die binnen zeven dagen bevestigen of afwijzen in de e-mail. Bij bevestiging wordt de afspraak opgenomen in uw account en in de algemene agenda van Koren Zingen voor Ouderen. Bij afwijzing kunnen beide partijen opnieuw contact met elkaar opnemen.

De contactpersoon van de locatie krijgt een e-mail met bevestiging dat het koor de afspraak heeft geaccepteerd of afgewezen. 

Wijzigingen in optredens
Wanneer er zich gedurende het kalenderjaar wijzigingen voordoen in de datum, tijd of locatie van het optreden of een optreden komt te vervallen, dan is de contactpersoon van de zorglocatie of het betreffende koor of de muziekvereniging verplicht hiervan melding te doen aan Fonds 1818 per e-mail via kzvo@fonds1818.nl of via telefoonnummer 070 375 49 54. Om na wijziging van een optreden nog gebruik te kunnen maken van het door Fonds 1818 gedoneerde geldbedrag, moeten verzette optredens plaatsvinden in hetzelfde kalenderjaar.

Criteria
Koren- of muziekverenigingen kunnen voor maximaal vier optredens per kalenderjaar een vergoeding van € 300 ontvangen van Fonds 1818. Zorglocaties kunnen maximaal acht gratis optredens door de deelnemende koren- of muziekverenigingen laten verzorgen. Een koor of muziekvereniging kan per locatie maximaal één keer optreden in hetzelfde kalenderjaar.

Kijk hier voor de volledige criteria.

Voor vragen kunt u terecht bij Arina Kulk via telefoonnummer 070 375 49 54 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur) of per e-mail bij Sylvia IJzerman-de Sain (slechthorend) kzvo@fonds1818.nl.