Leiden

Aantal leden: 10-15
Genre: Opera/operette
Voorkeur dagdeel: maandagmorgen, woensdagmiddag, dinsdagmorgen, dinsdagmiddag, woensdagmorgen
Kanker in beeld

Mantra’s volksliederen, opera/ operette,
Musical liederen. Als koor zijn we bekend in het Alrijne