Wie mogen deelnemen?
Koren- en muziekverenigingen
Alleen koren- of muziekverenigingen gevestigd in het werkgebied van Fonds 1818 komen in aanmerking voor een vergoeding voor een optreden via het project Koren Zingen voor Ouderen. Onder koren- en muziekverenigingen vallen ook toneelverenigingen, klederdrachtgroepen en andere groepen die een mooi programma te bieden hebben aan de doelgroepen ouderen en mensen met een beperking.

In onderstaande kaart kunt u zien welke gemeenten vallen over het werkgebied van Fonds 1818. Hier vindt u een uitgeschreven lijst van de deelnemende gemeenten. 

Er is sprake van een koor- of muziekvereniging gevestigd in ons werkgebied, als:

 • een koor- of muziekvereniging statutair gevestigd is in dit gebied;
 • de repetitieruimte in het gebied gevestigd is;
 • de meerderheid van de leden gevestigd is in het gebied.

Zorginstellingen
Alleen de volgende zorginstellingen in het werkgebied van Fonds 1818 kunnen deelnemen aan het project Koren Zingen voor Ouderen:

 • woon- en zorginstellingen;
 • centra voor dagbesteding voor ouderen en/of mensen met een verstandelijke, geestelijke en/of lichamelijke beperking;
 • wijk- en buurtcentra waar met grote regelmaat activiteiten voor ouderen en/of mensen met een beperking plaatshebben.

Hoe hoog is het donatiebedrag?
Koren- of muziekverenigingen kunnen € 300 per optreden ontvangen van Fonds 1818.

Hoe vaak mag hier gebruik van worden gemaakt?
Koren- of muziekverenigingen kunnen voor maximaal vier optredens per kalenderjaar een vergoeding krijgen. Zorglocaties kunnen maximaal acht gratis optredens door de deelnemende koren- of muziekverenigingen laten verzorgen. Een koor of muziekvereniging kan per locatie maximaal één keer optreden in hetzelfde kalenderjaar.

Overige criteria 

 • Uitsluitend koren- of muziekverengingen en zorginstellingen die zich hebben aangemeld via de website kzvo.fonds1818.nl kunnen deelnemen aan het project Koren zingen voor Ouderen.
 • Alleen optredens van koren- en muziekverenigingen met minimaal acht optredende musici komen in aanmerking voor een vergoeding.
 • De optredens moeten voor (buurt-)bewoners gratis toegankelijk zijn.
 • Het koor of de muziekvereniging en de zorglocatie kunnen geen extra kosten in rekening brengen.
 • Een optreden duurt minimaal een uur (kinderkoren) of anderhalf uur (volwassen koren).
 • Een afspraak moet vier weken voor aanvang zijn aangemeld op deze website door de contactpersoon van een zorginstelling.
 • Optredens moeten in 2020 plaatsvinden.

Bij twijfel of onduidelijkheid naar aanleiding van bovenstaande criteria beslist Fonds 1818.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arina Kulk via telefoonnummer 070 375 49 54 (maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 - 12.00 uur) of per e-mail bij Sylvia IJzerman-de Sain (slechthorend) kzvo@fonds1818.nl.